کانال تنفس

tnafus@

۵ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

در شب روز وعده داده شده!!!

در حین امتحان!!(رزمایش)!!!

وقتی که وقت هنوز تموم شده یا نشده!!!

چشمانم وقتی

تو را ببینند

پلک زدن را

فراموش خواهند کرد ...

یاصاحب الزمانx

الهی

سرمای گناه

می لرزاند مرا

اگر می شود

پذیرای من باش

در آغوش گرم

فضل خودت ...

پروانه ها به عشق

شمع زنده اند و من

به عشق تو ... 

شمع می سوزاند و

تو زندگی می دهی ...

تقویم ها یک روز را 

به تو اختصاص داده اند

امّا تو در همه ی

روز های من هستی ...

یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ