کانال تنفس

tnafus@

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

دستم را بگیر
زمین خوردن
درد دارد امّا
وقتی بلندم می کنی
همه ی درد ها
فراموشم می شود ...