کانال تنفس

tnafus@

۶ مطلب با موضوع «فقط همین» ثبت شده است

دستم را بگیر
زمین خوردن
درد دارد امّا
وقتی بلندم می کنی
همه ی درد ها
فراموشم می شود ...

الهی

سرمای گناه

می لرزاند مرا

اگر می شود

پذیرای من باش

در آغوش گرم

فضل خودت ...

پروانه ها به عشق

شمع زنده اند و من

به عشق تو ... 

شمع می سوزاند و

تو زندگی می دهی ...

تقویم ها یک روز را 

به تو اختصاص داده اند

امّا تو در همه ی

روز های من هستی ...

یا کاشِفَ الْکَرْبِ عَنْ وَجْهِ الْحُسَیْنِ

زمان زیادی

گذشته است

ولی الان هم

قاتل حسین داریم ...

پی نوشت : 

از سفره علی 

نمک می خورند ...

برای معاویه

کار می کنند ...

الهی مرا ببخش...

به جای اعتماد به تو...

اعتماد به نفس داشتم ...